Monday, April 5, 2010

Mini dress

Sexy bare back minidress 2214
RM 55

Sexy black minidress 2036
RM60


SEXY CHERRY LOVE MINIDRESS LINGERIE 2158
RM55

Sexy embroidered lingerie 2249
RM55

Sexy pink minidress lingerie 2254
RM50

Sexy red minidress 2153
RM55

Sexy white bridal minidress 2183
RM55

Sexy white minidress lingerie 5023
RM55

No comments:

Post a Comment